[Special-price] SOPHIE WOOL BLACK 소피 울라이닝 블랙_6cm 굽
sale icon
99,800원 272,300원

DESIGNED IN SWEDEN

HANDMADE IN PORTUGAL


멤버십 쿠폰 다운로드_바로가기


상품혜택 : 라플란드코리아  회원 쿠폰 할인 

                  로그인 후 마이페이지에서 다운로드 후 사용

                  카카오플러스 친구추가 3,000원 할인 코드  

                  카카오플러스에서 라플란드코리아에서 친구추가_코드발송


컬러 : 블랙

겉감 : 식물성 염료로 무두질한 브러쉬 된 소가죽

안감 : 인조 퍼  / 인솔 : 천연가죽 / 발볼 : 보통 / 굽 높이 : 6cm

제품번호 : 348006무료배송 : 5만원이상 무료